CIDOC suvekool
Tartu Ülikool
12-17. augustil 2018

Digitaalne kultuuripärand
ICOM CIDOC Training Programme in Museum Documentation
EN | ET

Tutvustus

CIDOC, ICOMi juures asuv dokumentatsiooni rahvusvaheline komitee, on koostöös Texase tehnikaülikooli muuseumiga kokku pannud uuendusliku koolitusseminaride programmi nimega CIDOCi suvekool.

Suvekool on suunatud nii kogenud muuseumitöötajatele kui ka uustulnukatele muuseumidokumentatsiooni vallas. Seega toob programm kokku eriala eksperdid, CIDOCi liikmed ja ülikoolide õppejõud, ning dokumentatsiooniga tegelevad muuseumitöötajad, kel vajadus suunamise ja koolituse järele. CIDOCi suvekool leiab aset korra aastas erinevais maailma paigus ning selle raames toimub õppetöö erinevates keeltes.

Suvekooli programm on oma eesmärkide poolest nii põhjalikke teadmisi andev kui ka hästi ligipääsetav. Õppetöö on üles ehitatud omavahel seotud moodulitele, võimaldades suvekoolist osavõtjatel kohandada õppetööd vastavalt oma vajadustele ja huvidele. Suvekooli käigus käsitletakse nii alg- kui ka edasijõudnute taseme teemasid ning suvekooli tuumikprogrammi edukalt läbinutele väljastatakse sertifikaat.

CIDOC teeb selle valdkonna organisatsioonidega tihedat koostööd, et tagada õppetegevuse kvaliteeti ja järjepidevust, kuid ühtlasi kannab hoolt ka selle eest, et programmis peegelduksid järjest arenevad muuseumidokumentatsiooniga seonduvad vajadused.

2018. aastal Tartus toimuv CIDOCi suvekool „Digitaalne kultuuripärand“ on suunatud kogude haldamise ja/või digiteerimise eest vastutavatele ja seda tööd korraldavatele muuseumitöötajatele.

Digitaalne andmete haldus nõuab planeerimist ja püsivat panustamist erinevatesse ressurssidesse. Koolitusel osalejad omandavad teadmisi ja oskusi, mis selgitavad digitaalse materjali haldamisega seotud probleeme ja põhimõtteid võimalike lahenduste valimisel. Suvekoolis tulevad käsitlemisele nii analoog objektidest loodud digikujutiste kui ka digitaalsena sündinud materjali kogumise, dokumenteerimise ja avalikustamisega seotud teemad.

CIDOCi suvekooli kohta täpsema informatsiooni saamiseks võtke ühendust: Kaie Jeeser <kaie.jeeser@gmail.com> (suvekooli kohalik koordinaator), või Nicholas Crofts <nicholas.crofts@ttu.edu> (CIDOC Training Association'i esimees).