CIDOC suvekool
Tartu Ülikool
12-17. augustil 2018

Digitaalne kultuuripärand
ICOM CIDOC Training Programme in Museum Documentation
EN | ET

ICOM CIDOC

Asutatuna 1950. aastal, on Comité International pour la Documentation'il ehk Dokumentatsiooni rahvusvahelisel komiteel (CIDOC) kujunenud välja pikaajalised traditsioonid koolitus-õpitubade ja -seminaride pakkumisel. CIDOCi liikmeskond on rahvusvaheline - selle moodustavad dokumentatsioonispetsialistid enam kui 70 riigist. Taoline kollektiivne ekspertiis ja kogemus asetavad CIDOCi erilisse positsiooni väga erinevates keeltes muuseumidokumentatsiooni alaste koolituste pakkumisel.

Tartu Ülikool

Tartu Ülikool asutati 1632. aastal. Mäluasutuste tööd puudutavate varaseimate kursuste õpetamisega alustati siin 1927. aastal, 1953. aastal loodi aga spetsialiseerumisvõimalused nii arhiivinduse, etnograafia kui ka bibliograafia õppimiseks. Tänapäeval, pärast aastakümneid kestnud muutusi, õpetatakse muuseumitööga seonduvaid kursuseid ajaloo ja arheoloogia instituudis, ühiskonnateaduste instituudis ning Viljandi Kultuuriakadeemia rahvusliku käsitöö osakonnas.