CIDOC suvekool
Tartu Ülikool
12-17. augustil 2018

Digitaalne kultuuripärand
ICOM CIDOC Training Programme in Museum Documentation
EN | ET

Suvekooli moodulitest

Suvekooli programm on üles ehitatud moodulite põhiselt, kusjuures iga moodulit on võimalik läbida eraldi või seostatuna teiste moodulitega sel moel, et see vastaks õppija individuaalsetele vajadustele. Moodulid on klassifitseeritud vastavalt raskusastmele: tase 100, 200, 300 jne ning neid on kolme liiki: klassiruumis, veebis ja ülesandena läbitavad moodulid..

Klassiruumi-mooduleid õpetatakse näost-näkku, traditsioonilises õpiolukorras. Iga klassiruumi-moodul on mahutatud pool päeva kestvasse õppesessiooni, samuti tuleb väljaspool mainitud aega täita pisut lisaülesandeid. Iga moodul hõlmab lugemismaterjale, enesetesti küsimusi ja kirjanduse loetelu sisaldavat materjalide paketti. Paljud moodulid on seotud ka praktiliste harjutustega muuseumi tööruumides või stuudiotes.

Veebimoodulid, nagu nende nimigi ütleb, on interaktiivsed arvutipõhised kursused, mida saab läbida veebi teel. Need moodulid on kättesaadavad suvekooli õppijate ressursside keskkonnas. Enesehindamine on õpiprotsessi osana automatiseeritud ning kursuse õppejõud aitavad siin vastuseid leida tekkinud küsimustele.

Iseseisva õppe moodulid võivad olla uurimisprojektide, kirjalike tööde jms kujul, neid hindab CIDOCi tunnustatud õppejõud.

Kõige enam kasutatakse CIDOCi suvekoolis klassiruumi-mooduleid. Veebimodulid ja iseseisvad ülesanded on aga kogu õppetegevust täiendavad elemendid.

Lisalugemine CIDOCi suvekooli kursusemoodulite kataloogis (inglise keeles)