CIDOC suvekool
Tartu Ülikool
12-17. augustil 2018

Digitaalne kultuuripärand
ICOM CIDOC Training Programme in Museum Documentation
EN | ET

Sertifikaat

Õppijad saavad CIDOCi suvekooli koolitusmoodulite eduka läbimise eest osalemistunnistuse. Tuumikprogrammi läbimisel väljastatakse CIDOCi suvekooli lõpetanutele ICOM CIDOCi poolt pädevussertifikaat (certificate of competence).

Eeltingimused ja vastutus

Koolitusel osaleja ei pea olema CIDOCi liige, see õpe on mõeldud kõigile. Sissejuhatava taseme (100) kursustel osalemisele ei ole seatud eeltingimusi. Kursusel eeldatakse osalejatelt: tundideks ette valmistumist – eelnevalt kõigi etteantud materjalidega tutvudes ja eelküsimustele vastuseid ette valmistades; kohal viibimist ja osalemist aruteludes. 400. tase nõuab iseseisvat tööd, st täpset ja õigeaegset kursuse ülesannete täitmist ning esitamist; kirjalike tööde esitamist vastavalt ette nähtud põhimõtetele. Õppijatel on võimalus hinnata nii õppetööd kui ka õppematerjale iga mooduli lõpus, aidates sel moel kaasa suvekooli paremaks muutmisele.

CIDOC suvekooli tuumikprogramm

CIDOCi suvekooli koolitusprogramm on jagatud erinevateks tasemeteks:

  • 100 - sissejuhatava taseme moodulid
  • 200 - kesktaseme moodulid
  • 300 - edasijõudnute moodulid
  • 400 - spetsialisti taseme moodulid

CIDOCi suvekooli tuumikprogramm koosneb kaheksast kohustuslikust sissejuhatavast moodulist (101-122) ja kuuest kesk- või edasijõudnu taseme kursusest (valitud moodulite kataloogist). Üks läbitud moodulitest peab olema moodul 403 (Iseseisev töö).
Eestis, 2018. aasta suvekoolis keskendume tasemele 300, mistõttu suvekoolil osalemise eelduseks on eelteadmised muuseumitöös. Oma teadmiste testimiseks on koostatud eelküsimused, mis aitavad suvekooli osalejal ennast kurssi viia 100 ja 200 taseme teadmistega. Eelküsimused on kättesaadavad pärast suvekoolile registreerumist 15. juunist. Vastuseid ootame kirjalikult 15. juuliks. Täpsema info eelküsimuste ning neile vastamise kohta leiate suvekoolile registreerumise järel Teile saadetud registreerumisteatest.

Õppijad võivad osaleda ükskõik, missugusel CIDOCi koolitusel ning ükskõik, mis riigis. Tuumikprogrammi läbimiseks ei ole seatud ajalisi piiranguid. Tuumikprogrammi läbimisel väljastatakse õppijatele ICOM CIDOCi pädevussertifikaat.