CIDOC suvekool
Tartu Ülikool
12-17. augustil 2018

Digitaalne kultuuripärand
ICOM CIDOC Training Programme in Museum Documentation
EN | ET

Suvekooli õppejõud

CIDOCi suvekooli Tartus viivad läbi õppejõud CIDOCist, Tartu Ülikoolist, erinevatest muuseumidest ning eraettevõtetest.

Nick Crofts, ICOM/CIDOC Training Associationi esimees

Nick on tegutsenud mäluasutuste vallas alates 1986. aastast. Ta on nii humanitaar- kui ka infoteaduste alase taustaga ning talle meeldib töötada kahe valdkonna kokkupuutekohas: tutvustades kuraatoritele tehnilisi probleeme ning programmeerijatele kunstiajalugu. Nick on osalenud ISO 21127 (ehk CIDOC CRM) standardi väljatöötamises. Praegu töötab Nick Rahvusvahelises Olümpiakomitees teadmusinseneri ja andmete kuraatorina ning külalisprofessorina Texase tehnikaülikooli muuseumis.

Ivar-Kristjan Hein, Eesti Kunstimuuseum

Ivar-Kristjan on töötanud muuseumis ja kunstiajaloo alal alates varajastest 2000ndatest. Omades magistrikraadi kunstiajaloos, töötab ta praegu digitaalkogu juhatajana Eesti Kunstimuuseumis ning lektorina Eesti Kunstiakadeemias, õpetades seal kunstiajalugu.

Kaie Jeeser, Tartu Linnamuuseum

Kaie Jeeser on töötanud muuseumi valdkonnas üle 20 aasta, tegevuseks kogude korraldus ja museaalide dokumenteerimine. Tema suurim projekt on hõlmanud Eesti muuseumide elektroonilise dokumenteerimissüsteemi (KVIS, MuIS) arendamine ja selle töösse rakendamist Eesti muuseumide igapäevatöös. 2013 aastal, kui ta lõpetas aktiivse tegevuse selles projektis, oli süsteem kasutusel 62 muuseumis üle Eesti. Omades magistrikraadi infokorralduses, on Kaie alates 2007. aastast õpetanud Tartu Ülikooli tudengitele museaalide dokumenteerimist, ühtlasi viinud läbi praktikaid ja juhendanud töid muuseumitöö teemadel. Kaie on olnud aastatel 2012 – 2017 Kultuuriministeeriumi muuseuminõukogu Kogumis- ja säilitustöö komisjoni esimees, 2007 ICOM Eesti Rahvuskomitee liige ning aastatel 2008 – 2016 kuulunud ICOM Eesti Rahvuskomitee juhatusse. Alates 2007. aastast on ta ICOM CIDOC liige ja alates 2013. aastast ICOM CIDOC juhatuse liige.

Marten Juurik, Tartu Ülikool

Marten on meedia ja kommunikatsiooni eriala doktorant ning TÜ ühiskonnateaduste instituudi õppejõud. Ta õpetab sissejuhatavaid aineid kommunikatsiooni eetikasse ning infoõigusesse ja -eetikasse, mis käsitlevad teiste teemade seas ka autoriõigusega seotud küsimusi. Lisaks töötab Marten TÜ eetikakeskuses, kus peamisteks tegevussuundadeks on eetika õpetamine ning teaduseetika.

Marju Niinemaa, Kultuuriministeerium

Marju on töötanud kogude spetsialistina Eesti Riigiarhiivis ning Harjumaa Muuseumis, samuti on ta Harjumaa Muuseumis teinud teadustööd. Tal on ajaloo alane magistrikraad Tartu Ülikoolist, kuid täiendavalt õpib ta infosüsteemide analüüsi Tallinna Tehnikaülikooli Infotehnoloogia Kolledžis. Alates 2015. aastast töötab Marju Eesti Kultuuriministeeriumis kultuuriväärtuste osakonna peaspetsialistina.

Hembo Pagi, Archaeovision

Hembol on pikaajaline töökogemus nii veebitehnoloogiate kui ka kujutisel põhineva dokumenteerimise alal kultuuripärandi sektoris. Tal on kraad arheoloogias ning (info)tehnoloogia rakendamise alal arheoloogias ja laiemalt kultuuripärandi kontekstis Helsinki Ülikoolist ning Southamptoni Ülikoolist. Southamptoni aastate jooksul keskendus ta kuvamistehnoloogiatele ning üldisemalt tehnoloogiate rakendamisele kultuuripärandi dokumenteerimisel. Hembo praegune töö on seotud digiteerimise töövoogude ja põhimõtete optimeerimisega.

Riina Reinvelt, Estonian National Museum

Riina on hariduselt Tartu Ülikooli etnoloog (MA). Tema uurimisvaldkonnad hõlmavad nõukogude perioodi sisse- ja väljarännet Eestis, eesti kogukondasid välismaal, eluloolisi allikaid. Riina on õpetanud TÜ Viljandi Kultuuriakadeemias kursust Muuseumitöö alused. Praegu töötab Riina Eesti Rahva Muuseumi kogude osakonnas peavarahoidjana.

Andres Uueni, Archaeovision

Andres on töötanud üle 16 aasta erinevates mäluasutustes (sh Eesti Ajaloomuuseum, Ennistuskoda Kanut) peamiselt IT spetsialisti, -eksperdi ja arhitektina, ning loonud erinevaid infosüsteeme. Ta on juhtinud paljusid kultuuripärandi digiteerimise ja dokumenteerimise projekte, keskendudes kõrgresolutsiooniga tehnoloogiatele. Andresel on kogemusi erinevates üle-euroopalistest kultuuripärandi projektidest, kus kasutati kultuuripärandiga seotud andmete kogumist, esitamist ja arhiveerimist. Ta on toimetanud ka Euroopa Komisjoni ISP-CIP PSP eksperdina. 2014. aastal oli Andres üks Archaeovision OÜ asutajatest ning hiljem on alustanud ka doktoriõpingutega Eesti Kunstiakadeemias, keskendudes oma uurimistöös kultuuripärandi 3D dokumenteerimisele ja multispektraalfotograafiale.

Berta Vosman, Eesti Rahva Muuseum

Berta on eelnevalt töötanud animatsiooni ja stencili õpetajana Tartu Kunstikooli projektis „Digikunsti eelkool“ ja projektipõhise tehnikuna Eesti Rahva Muuseumis. Ta on õppinud graafilist disaini Tartu Kunstikoolis, olnud vahetusõpilaseks fotograafia erialal koolis Escola Superior Artística do Porto ning lõpetanud fotograafia eriala Tartu Kõrgemas Kunstikoolis. Praegu töötab Berta Eesti Rahva Muuseumi digikeskuses fotograafina.